THÔNG BÁO (15/11): Về cuộc thi Hà Nội – Hà Nội

Dear các bạn Sàn Viên!

Như các bạn đã biết, vấn đề về hệ thống của Sàn Nhạc (do ảnh hưởng từ sự cố data center – VCCorp) đã ảnh hưởng đến cuộc thi Hà Nội – Hà Nội như thế nào. Chính vì vậy việc gia hạn thời gian cuộc thi chính là giải pháp để BQT khắc phục sự cố. Tuy nhiên, việc phải gia han cuộc thi quá dài là điều không ai muốn, tuy nhiên, vì để sửa chữa server đã tốn nhiều thời gian hơn BQT chúng tôi dự tính, hệ thống hiển thị các bài dự thi gửi mới, hệ thống vote,… đều chưa thể hoạt động trơn tru như lúc đầu. Những điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc thi thời điểm này và chúng tôi đã ra quyết định ” BẢO LƯU CUỘC THI HÀ NỘI – HÀ NỘI “. Chúng tôi sẽ giữ nguyên kết quả hiện tại, và chờ khắc phục xong hệ thống sẽ tiếp tục chạy lại cuộc thi để mọi người có thể dễ dàng gửi bài và vote cho những người bạn của mình.

Chúng tôi sẽ update ngày giờ cuộc thi tiếp tục ngay sau khi đã nhận thấy hệ thống ổn định.

Thay mặt BQT chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và rất mong các bạn Sàn viên thông cảm.

Kính mến.

Leave a Reply